Czy jesteś IRCoholikiem?

Test Kimberley Young pozwala stwierdzić zagrożenie:

1. Czy stajesz się ożywiony, gdy myślisz o ostatniej lub następnej sesji z Internetem ?
2. Czy czujesz potrzebę stałego zwiększania czasu spędzanego w Sieci ?
3. Czy próbowałeś kilkukrotnie i bez powodzenia kontrolować, zmniejszyć lub w ogóle zaprzestać korzystania z Internetu ?
4. Czy czujesz się niespokojny, poirytowany lub bliski depresji, gdy próbujesz zredukować ilość i długość trwania sesji ?
5. Czy pozostajesz online dłużej, niż pierwotnie planowałeś ?
6. Czy z powodu Internetu naraziłeś na szwank zaiązki z innymi ludzmi, karierę, pracę lub szkołę ?
7. Czy kłamałeś, aby ukryć, jak wiele czasu spędzasz w Internecie ?
8. Czy używasz Sieci, jako sposobu na ucieczkę przed problemami lub na uśmierzenie przykrego nastroju (poczucia bezradności, winy, niepokoju, depresji) ?

Za uzależnioną uznaje się osobę, która odpowie twierdząco na co najmniej pięć pytań.

[[_{G}asior_]]

Zamknij