Dark-Fire bot ver 2.3

- rozbudowana funkcja away.
- flood protection.
- ban protection.
- obsługa dŸwięków wav i midi.